Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості.

В.О.СуХОМЛИНСЬКИЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ

/Files/images/ВР.png

ВИХОВНА СИСТЕМА ЛІЦЕЮ – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.
Для реалізації цих завдань у ліцеї розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:
 1. Ціннісне ставлення до себе.
 2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини і людей.
 3. Ціннісне ставлення до природи.
 4. Ціннісне ставлення до праці.
 5. Ціннісне ставлення до культкри і мистецтва.
 6. Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Створення ефективної системи виховної діяльності класного керівника та гуманістичної виховної системи класного колективу.

ВИХОВНА ПРОБЛЕМА:

Виховання успішно соціалізованої особистості в умовах реформування та гуманізації освіти.

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 • Дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми.
 • Організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проективної педагогіки та за принципом концентризму.
 • Створення програми виховання для кожного класу з урахуванням власних педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів.
 • Наповнення змістом, відповідно до вікових особливостей учнів.
 • Задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізацї) в умовах ліцею.
 • Реалізація у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходу до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах.
 • Оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової.
 • Створення незалежних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.
 • Співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями.
 • Інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

/Files/images/СВР ШЛ.png

Пріорітетним у вихованні в Шевелівському ліцеї Балаклійської міської ради Харківської області є національно-патріотичне виховання. Актуальність патріотичного та духовного виховання юного покоління зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації.
Патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для людей, і для держави, оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний гармонійний розвиток як особистості в державі, так і суспільства в цілому.
Патріотичне та духовне виховання підростаючого покоління забезпечить цілісність народу України, його національне відродження.

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу. Зусилля педагогів нашої школи спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи. Особливу увагу зосереджено на змісті заходів з національно-патріотичного виховання. Основними складниками патріотизму є: любов до Батьківщини, народу, держави (любов до України); діяльнісна відданість Україні; суспільно значуща цілеспрямованість; моральна стійкість; готовність до самопожертви; почуття власної гідності. Завдання педагогів полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого смислу, тобто сприймалися не лише розумом, а й «серцем». Форми, методи та прийоми роботи з національно-патріотичного виховання повинні обиратися, враховуючи вікові особливості учнів, їх уподобання й інтереси, можливості спілкування в мережі Інтернет.

Лист МОН України від 10.08.22 року №1/9105-22 "Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р."

Кiлькiсть переглядiв: 437